Båtuppläggning

Vi måste kunna klippa gräsmattan vid uppläggningsplatsen och det är i dagsläget inte möjligt. Alla båtägare måste ta sitt ansvar och flytta/rensa.

Det är hög tid för alla båtägare som inte lagt i sina båtar att göra det. Alternativt flytta undan dom ifrån gräsmattan vid båtuppläggningsplatsen. Om möjligt upp mot skogen.

Det gäller också för de båtägare som inte har rensat upp sin plats från virke, stenar, plastdunkar m.m. att skyndsamt göra det.