Besvikna

Den 1 juni hölls ett möte där styrelsen förklarade vilken typ av bemötande som styrelsens medlemmar får när dom kommer ut för att klarlägga saker som medlemmen uppenbarligen missat.

Vi trodde att det efter det mötet skulle bli en vänligare och trevligare stämning inom området. Tyvärr är har det inte blivit så utan de verbala påhoppen och kraven fortsätter. Nu senast från en medlem som mycket tydligt uttryckte ”jag skiter i vad du säger” till en styrelsemedlem som kom för att klargöra en av de regler som vi har. En annan medlem utrycker sig likadant men med tillägget att ”jag pratar bara med ordförande”

Vi kan först fastslå att det inte är medlemmen som avgör vem han skall prata med utan han får ta informationen från den som styrelsen anser vara mest lämplig för jobbet.

En av dessa två medlemmar riskerar att hamna i en §4 diskussion i nästkommande styrelsemöte.

Det måste finnas en gräns för hur en medlem uppför sig.