Skadegörelse

Under den gångna veckan så har det förekommit skadegörelse och ett uppbrutet lås vid en av våra vagnar.

Alla uppmanas till uppmärksamhet så att obehöriga inte kan springa fritt inne på området.