Två bilar

Styrelsen vill bara påminna om att det råder en enbilspolicy på området (se ordningsreglerna). Kommer ni med två bilar så måste den ena parkeras på parkeringsplatsen utanför bommen.

Styrelsen håller på med en översyn av parkeringssituationen och ber att få återkomma om detta vid ett senare tillfälle.