Vattenbrist

Skärgårdsstiftelsen har gått ut med information om att tillgången på vatten är mycket dåligt.

Det innebär att vi måste vara mycket återhållsamma med förbrukning av vattnet.