Vattenprover

Här nedan kan du se de resultatet av de senaste vattenproverna som tagits i våra brunnar.

Vattnet är tjänligt