Dokument

Via nedanstående länkar finner du dokument och information som rör vår vistelse på Frönäs.
Det är bland annat ordningsregler, stadgar, städschema, kölista m.m.
Alla dokumet här kommer att löpande uppdateras så det som finns att läsa här kommer alltid att vara det nu gällande dokumentet.

dokument

I föreningen finns en styrelse och ett antal förtroendevalda medlemmar.

För allas vår trevnad finns det ordningsreglar att rätta sig efter.

Precis som för alla andra föreningar så har också vi stadgar att hålla oss till.

Det finns en kölista för alla de som är intresserade att komma till oss.

Självklart så finns det ett antal viktiga datum, vilka dom är ser du här.

Att motionera är nyttigt, att motioner till stämman är nödvändigt. Hur en motion skall vara uppställd ser du här.

Information om städning samt uppgifter om när du skall städa.

I våra två brunnar tas det 1 – 2 gånger per år vattenprover. Resultatet visas här.

En medlemsmatrikel

Protokoll från våra årsmöten.

Vår tolkning och användning av den nya Europeiska datalagen, GDPR