Hoppa till innehåll

Om oss

En husvagnsförening sedan 1982.

Frönäsudd startade som en friluftscamping 1962.

De första åren fick man campa bland träden. Platserna valdes/tilldelades utifrån den tid som man, på säsongen, kom till frönäsudd. Området var endast öppen sommartid, så det var kö för att få ”sin” plats när det öppnades för sommaren.

Efter förhandlingar med Stockholms stad som då ägde och förvaltade marken, kom man, efter många år överens om att anlägga en mer permanent camping på ängen.

Ytterligare några år senare tecknas ett arrende avtal mellan Stockholms stad (fritidsförvaltningen) och Frönäsudds husvagnsförening. Föreningen tar över skötsel av området.

De kommande åren är hektiska då el och vatten dras ut till de olika campingplatserna på området. Även en del byggnationer görs.

Fler duschhus m.m. uppförs.

Sedermera har marken överlåtits till Skärgårdsstiftelsen.
Idag arrenderar föreningen området av Skärgårdsstiftelsen.

Historik i årtal.

1962 campingen startar som en naturcamping
1975 campingen flyttas från skogen till ängen
1982 intresseförening bildas
1983 anläggningar börjar byggas
1992 arrendeavtal träffas och ideell förening bildas
1993 el och vatten anläggs på Frönäs
2012 nytt område skapas med 10 platser
2016 nytt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen
2016 registrering av ny ideell föreningen och byte av namn